Fakturaförsäljning – Vad kostar det?

Det finns ett flertal fördelar med att sälja fakturor. Framförallt brukar företagen uppskatta den minimerade administrationen samt att likviditeten snabbt förbättras. Men för denna service får man självklart betala ett visst pris. Vad kostar det att sälja fakturor? Några exempel från stora kreditbolag visar detta.

Exempel 1 – Bara procentavgift

Ett kreditbolag anger att företag som vill sälja fakturor betalar 1 % – 3,5 % av beloppet på fakturan. Skulle en faktura säljas på 10 000 kr skulle detta alltså kosta 100 kr – 350 kr. Detta kreditbolag tar inte ut någon startavgift eller aviavgift. Det är därmed enbart den procentuella kostnaden som uppstår.

Exempel 2 – Enbart på offert

Ett annat kreditbolag skriver inte ut några priser alls på sin hemsida fasticon.se. Istället hänvisar de intresserade företag att höra av sig till dem för en enskild bedömning. Orsaken är att priset kan skilja så mycket beroende på flera olika faktorer. Bland annat anges att faktorer så som hur ofta man kommer att sälja fakturor, dess belopp, kreditbedömning och företagets kredittid påverkar kostnaden. För att kunna ställa detta företag mot andras kostnader behöver alltså offert beställas.

Exempel 3 – Från 1,49 %

Ytterligare ett exempel är kreditföretaget som anger att kostanden är ”från 1,49 %” men det förutsätter en större volym av fakturor. Om man väljer att sälja fakturor ofta kan det alltså vara ett bra alternativ. Kommer man däremot att sälja fakturor enbart vid specifika tillfällen får företagets mer flexibla tjänst väljas som kostar från 1,99 %. Även här finns ingen årsavgift eller andra fasta avgifter som tillkommer.

Exempel 4 – ”Mindre andel och aviavgift”

Ett stort kreditbolag nämner på hemsidan att kostnaden för att sälja fakturor är ”en mindre andel” av fakturabeloppet och att det utöver detta oftast tillkommer en fast avgift på faktura som i detta fall kallas för administrativ avgift. Priset nämns däremot inte på sidan om fakturaförsäljning utan man behöver kontakta företaget för att få dess priser.

Exempel 5 – Procent och fast avgift

I likhet med ovan har detta kreditbolag både en rörlig och en fast kostnad. Skillnaden är de är mer transparent med prissättningen. I ett exempel nämns att den rörliga kostnaden kan vara 3 % och att man utöver detta betalar 50 kr i hanteringsavgift per faktura som säljs.

Ett företag som väljer att sälja fakturor på små belopp (någon tusenlapp) kommer därmed betala ganska mycket i avgift då 50 kr är 5 % på 1000 kr. Det krävs därmed större belopp för att det ska upplevas ekonomiskt försvarbart.